Amazon/ Amazonas

Oil on canvas 24X18 Photos taken by David Terry